КАКВО Е ТЕРМОПОМПА

Термопомпата използва топлинна енергия, съхранявана във въздуха, почвата или водата и осигурява уютна топлина във вашия дом. Как работи термопомпата, какви видове са налични и колко струва термопомпата, е обяснено в следващия текст.

термопомпа  

Определение за термопомпата


Термопомпата е нагревател, който използва топлинната енергия, съхранявана в околната среда, за да отоплява сгради. За разлика от отоплителните системи за дърва, петрол или газ, това не работи чрез изгаряне, а чрез сложен технически процес. Както в хладилника, важно е да се повиши топлинната енергия при ниски температури до по-високо ниво. Въпреки че вътрешността в хладилника се охлажда хладно, процесът в термопомпата позволява да се използва топлината в околната среда в отоплителната система.

Енергийни източници на термопомпата


В зависимост от региона, в който се намира вашата сграда, екологичната енергия на термопомпата може да бъде получена от различни източници. Изборът тук е използването на топлинна енергия от:

  • въздуха
  • почвата
  • подземните води

Топлинна енергия от въздуха


Въздухът е източник на енергия, която може да се използва за функционалността на термопомпата. Защото всичко, което е необходимо, е устройство за всмукване и издухване на външния въздух. Ако въздушната термопомпа трябва да бъде инсталирана в сградата, тя работи, например, чрез канали, които свързват нагревателя с вентилационни решетки във външната стена. С устройство за външна инсталация се елиминират дори тези канали и топлинната енергия на въздуха може да се получи директно от околната среда.

Недостатък на енергийния източник на въздух е, че през зимата - в периода, през който отоплението е най-необходимо - често се предлага само при температури под нулата. В резултат на това, топлообменникът, през който преминава студеният външен въздух, трябва винаги да се поддържа без замръзване и ефективността на термопомпата намалява.

Земята като източник на енергия


Както във въздуха, така и в земята се съхранява топлинна енергия, която може да се използва за утопление на дома също чрез въвеждането в употреба на термопомпите.

Тя използва геотермална енергия. Този метод за климатизация е особено подходящ като доставчик на топлина, тъй като почвата е отлично съхранение на топлинна енергия. Температурите са между 8 и 15 градуса по Целзий през цялата година. Това важи и за студения сезон, дори ако горният слой на земята е заледен. По-долните райони остават незасегнати, така че функционалността на термопомпата от не е застрашена дори тогава.

Топлинна енергия в подземните води


Както във въздуха, така и в подземните води се съхранява и топлинна енергия. Можете да използвате тези, които транспортират водата от дълбочината до термопомпата вода-вода и обратно в земята. Важно е кладенците да бъдат инсталирани в посоката на потока на подземните води с минимално разстояние. Това е единственият начин да се гарантира, че вече охладената подземна вода не достига отново до нагревателя.

Цени на термопомпи


Разходите за въвеждането в експлоатация на една термопомпа ние разделяме основно на три области:

  • разходи за електрическа енергия за преобразуване на топлинната енергия от въздух, почва или вода.
  • разходи за самата Термопомпа
  • разходи за инсталация

Разходи за инсталация

Основните разлики в цената се срещат при избора на екологичен енергиен източник за нужен за термопомпата.  Силно определяща е ролята на количеството колектори и подова инсталация. Цената е определяща и от това колко добре е изолиран даден дом или къща. Средни цени за типичен еднофамилен дом разходите възлизат на около 5 000 до 6 000 лева.

Цена за самата термопомпа

Самата термопомпа се състои от същите компоненти, независимо от източника на енергията на околната среда. За използване в еднофамилна къща средните цени на термопомпите са от около 15000 до 25000 лева, като цените са силно зависими от специфичните нужди за климатизация на конкретния дом или къща. Цените на термопомпата се различават значително в зависимост от производителя и по този начин представляват само груба оценка на разходите.

Предимства и недостатъци на термопомпата

Термопомпите са доказали се климатични инсталации, които работят с използването на топлинна енергия от околната среда.

Ползи Недостатъци
ниски разходи за отопление сравнително високи разходи за придобиване
независимост от ценовите колебания на суровините (пелети, дърва, газ, нафта)
работа при ниска поддръжка
Опазване на подземните ресурси
Без CO2

Термопомпите са ефективни климатични инсталации, които надеждно и най-икономично могат да снабдяват домове и сгради с енергия, съответно да облекчават изменението на климата. Въпреки това, за да се избегнат високи разходи за отопление, от изключително значение е доброто планиране и качествените термопомпи.  

Лимтех ЕООД - гр. Димитровград | Климатици за дом, офис и индустрия